לא נדרש
ידע מוקדם

פיתוח/
בדיקות תוכנה

עבודה
בהייטק

ניסיון
תעסוקתי

שירות אזרחי משמעותי
עם אופק תעסוקתי איכותי

לימודי פיתוח תוכנה/ בדיקות תוכנה​

מלגת קיום גבוהה והטבות נוספות במהלך התכנית​

צבירת ניסיון מקצועי תוך כדי שירות אזרחי משמעותי​

אופק תעסוקתי בשכר גבוה​, לא נדרש ידע מוקדם

לפרטים והרשמה לתוכנית:

מיועד לגברים חרדים בגילאי 21-28 בעלי מעמד תקין